Δρόμος μετά... βιβλίων!
ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΤΑΞΗΣ

Για τη συμμετοχή σας στο πρόγραμμα «ΑΓΑΠΗ ΔΩΣΕ ΚΑΙ ΘΑ ΔΕΙΣ να σ’ αγαπούν πόσους θα βρεις!»
παρακαλούμε να συμπληρώσετε μέχρι τις 20 Φεβρουαρίου 2017 το παρακάτω δελτίο συμμετοχής (ένα για κάθε τάξη).
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 0030 210.36.500.24 (κ. Δικαίος Χατζηπλής)
   
Επωνυμία σχολείου* 
Οδός-Αριθμός 
Πόλη 
Ταχ. Κώδικας 
Τηλέφωνο σχολείου* 
E-mail σχολείου* 
Διευθυντής* 
Τάξη-τμήμα* 
Αριθμός παιδιών που συμμετέχουν* 
Υπεύθυνος εκπαιδευτικός* 
Τηλέφωνο εκπαιδευτικού* 
Email εκπαιδευτικού* 

   
* υποχρεωτικά πεδία