15 + άλλες αφορμές για να γράψεις
 
Αίτηση συμμετοχής
   
 
Επώνυμο 
Όνομα 
Οδός-Αριθμός 
Ταχ. Κώδικας 
Πόλη 
Τηλ. επικοινωνίας 
Κινητό τηλέφωνο 
Email 
Σχολείο 
Τάξη  
Ονοματεπώνυμο Γονέα  
Ονοματεπώνυμο Εκπαιδευτικού  
Τηλέφωνο Επικοινωνίας  
   
Μπορείτε να κάνετε κατάθεση στον παρακάτω λογαριασμό (όπου θα αναγράφεται το όνομά σας).

ΤΡΑΠΕΖΑ : ALPHABANK
Αρ.λογαριασμού : 441002002002681
IBAN : GR69 0140 4410 4410 0200 2002 681
ΕΠΩΝΥΜΙΑ : Σ.ΠΑΤΑΚΗΣ Α.Ε.Ε.Δ.Ε

Τα χρήματα μπορείτε να καταθέσετε αφού ειδοποιηθείτε για την συμμετοχή σας στο εργαστήρι της επιλογής σας.